Privacy statement

 

Overeenkomst

  CCM Software verwerkt persoonsgegevens om u telefonisch of via e-mail te kunnen benaderen om support te kunnen geven op door CCM Software ontwikkelde (web)applicaties.

CCM Software doet zijn uiterste best om er voor te zorgen dat de opgeslagen persoonsgegevens van relaties zorgvuldig worden bewaard en beschermd.

CCM Software bewaart alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn voor het leveren van support op door CCM Software zelf ontwikkelde software.

CCM Software verzamelt ook informatie over het gebruik van door CCM Software ontwikkelde software met als doel de applicaties te verbeteren. Deze gegevens zijn o.a. de naam van de applicatie, licentienaam, gebruiker, datum en tijdstip, ip-adres van de gebruiker, de servernaam of pcnaam en de (fout) melding waarom dit naar CCM Software is verstuurd.

CCM Software bewaart in sommige gevallen ook tijdelijk databases van klanten met als doel om problemen te kunnen onderzoeken en oplossingen te kunnen bedenken. Deze databases worden encrypted opgeslagen op een omgeving die niet van buitenaf te benaderen is. Deze databases worden enkel en alleen gebruikt voor het onderzoeken en oplossen van het op dat moment specifieke probleem. De database wordt niet langer bewaard dan nodig met betrekking tot het onderzoeken en oplossen van het gemelde probleem door de klant.

CCM Software neemt de bescherming van persoonlijke gegevens en databases van klanten zeer serieus en neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang te voorkomen.

CCM Software verstrekt persoonlijke gegevens en databases van klanten nooit en te nimmer aan derden.

Indien u vragen heeft over de opslag van persoonlijke gegevens, het verwijderen van persoonlijke gegevens, opgeslagen databases of het verwijderen van databases neemt u dan contact met ons op.
  Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is een Europese privacywet die bepaalt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Tevens worden de regels rond datalekken aangescherpt. Deze wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij kunnen tijdens het onderzoeken en oplossen van software vragen en/of software problemen, gegevens die onder deze wet vallen zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, BSN, van uw medewerkers en/of gegevens van uw klanten inzien. Daarom is het nodig om een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Volgens de AVG dient een Verwerkersovereenkomst gesloten te worden tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In een dergelijke overeenkomst wordt o.a. vastgelegd welke gegevens worden verzameld, op welke manier de gegevensverwerking plaatsvindt en hoe gegevens worden beveiligd.

U treedt hierbij op als opdrachtgever (Verwerkingsverantwoordelijke). CCM Software treedt op als Verwerker (en in sommige gevallen als Subverwerker).

Om het eenvoudig en transparant te houden bieden wij u deze Verwerkersovereenkomst digitaal aan. Via onderstaande knop kunt u de overeenkomst openen.

Wat hebben wij van u nodig?

Uw bedrijfsnaam, de naam van de tekeningsbevoegde, uw KvK-nummer en uw adresgegevens.

In bijlage 1 kunt u lezen wat voor type persoonsgegevens wij eventueel zouden kunnen inzien en op welke manier.

In bijlage 2 kunt u lezen wat de technische en organisatorische beveligingsmaatregelen wij kunnen gebruiken.

Vervolgens kunt u direct, gemakkelijk en snel het document na ondertekening door de tekeningsbevoegde versturen. U ontvangt uw eigen exemplaar per e-mail.

Ook kunt u, indien u dat wenst, het document eventueel gebruiken om het uit te printen en werkelijk te ondertekenen en de papieren versie naar ons op te sturen.

Als u vragen heeft of onze ondersteuning hierbij nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groet,

CCM Software

Chris Middendorp